Získání projektové dokumentace

Projektová dokumentace je vaším nejdůležitějším průvodcem celou stavbou rodinného domu. Kvalitní projektová dokumentace vám bude podkladem pro jednání s úřady a bankou, pomůže vám při výběru dodavatelů stavby i nákupu stavebního materiálu. A pokud budete stavět svépomocí, nedáte na kvalitně zpracovaný projekt dopustit. 

Projekt rodinného domu obsahuje:

  • v textové části - průvodní a souhrnnou technickou zprávu, stavebně konstrukční a architektonické řešení, technické zprávy k jednotlivým profesím, požárně bezpečnostní řešení;
  • ve výkresové části - projekt architektury a statiky (včetně detailů), půdorysy, řezy, pohledy domu, výkresy základů, krovu i střechy, výpisy výrobků, projekty elektroinstalace, zdravotechnické instalace a vytápění.

Více o projektech

Řadě problémů, ke kterým v průběhu stavby běžně dochází, lze předejít kvalitně vypracovanou projektovou dokumentací. G SERVIS řeší ve svých projektech všechny komplikovanější detaily, včetně napojení střechy na obvodové stěny, uložení stropů a překladů nad otvory oken, uložení dveří, včetně vyřešení tepelných mostů s tepelně-izolačními materiály. Obsahuje taky podrobné výpisy truhlářských, zámečnických a klempířských výrobků a mnohem více. Promyšlené zpracování projektu je základní zárukou kvalitního provedení stavby. Máte dotaz?

Volejte 236 160 333
Zeptejte se