Fotovoltaika

Poradenství, návrh a zpracování projektu fotovoltaické soustavy

 • technické poradenství
 • analýza provozu v daném objektu. spotřeby elektrické energie v průběhu dne a roku
 • dimenzování fotovoltaické soustavy (optimalizace velikosti, polohy a orientace panelů, kapacita balení, velikost měniče, atd.)
 • energetická analýza objektu
 • návrh jednotlivých komponentů fotovoltaické soustavy
 • zpracování projektové dokumentace (textová a výkresová část)

Administrace dotace, zajištění povolení pro instalaci FVE a smlouvy s distributorem

 • zajištění dokumentů pro potřeby dotace NZÚ
 • podání a vyřízení žádosti dotace NZÚ
 • zajištění stanoviska k žádosti o propojení
 • podání žadosti o licenci ERÚ
 • podání žádosti o smlouvy o připojení a podpoře výrobě elektřiny

Realizace fotovoltaické soustavy

 • kompletní realizace fotovaltaické soustavy - „na klíč“
Fotovoltanika u rodinného domu