Jak se staví DEKPANEL?

Podívejte se, jak probíhá výstavba dřevostavby

Základním požadavkem investora byla realizace dřevostavby rodinného domu v některém z panelových systémů. Po prezentaci výhod systému DEKPANEL, mezi které patří zejména přesnost opracování na CNC obráběcím centru, rychlost montáže, nezávislost montáže na počasí (předpoklad termínu realizace hrubé stavby byl začátkem prosince), výborné výsledky při testech vzduchotěsnosti hotového objektu a příznivá cena oproti lepeným systémům, se investor rozhodl pro tento konstrukční systém.

Příprava stavby byla zadána projektantovi, který se specializuje na projekty dřevostaveb ze systému 2by4 (lehké rámy z dřevěných hranolů opláštěných deskovým materiálem). Podle jeho předpokladu nepředstavoval projekt dřevostavby v systému DEKPANEL žádný zásadní problém. Naopak. Projektant měl k dispozici kompletní projektové podklady, jejichž součástí jsou technické parametry (tepelnětechnické, akustické, požární, statické apod.) a vzhledem k tomu, že montážní dokumentaci zajišťujeme v rámci servisu pro realizaci zdarma, byla projektová příprava o to jednodušší.

dekpanel schémaObr. 3 – Část projektové dokumentace zpracované projektantem

Na základě projektu zpracoval technik pro systém DEKPANEL výrobní dokumentaci a předal ji k odsouhlasení investorovi a vybrané realizační firmě. Součástí výrobní dokumentace je kromě panelů s otvory též příprava pro osazení vodorovné nosné konstrukce stropů, resp. střešní konstrukce a též příprava tras vnitřních kabelových rozvodů s vyfrézovanými otvory pro elektroinstalační krabičky. Součástí výrobní dokumentace je také přesný 3D pdf model, který slouží ke shlédnutí celé konstrukce se všemi návaznostmi a detaily. Díky tomu je možná jednoduchá komunikace a předchází se chybám na realizované stavbě.

projekt dekpanel
projekt dekpanel
projekt dekpanel
Obr. 4, 5, 6 – Grafická část výrobní dokumentace zpracované technikem pro systém DEKPANEL

výroba panelů dekpanel

Foto 1 – Výroba panelů

Výroba panelů

Po odsouhlasení dokumentace byla zahájena výroba v moderním CNC obráběcím centru. Standardní rozměry panelů, které jsme schopni vyrobit jsou až 3,5 × 12,5 m.

Montáž hrubé stavy

Následovala montáž hrubé stavby vybranou realizační firmou. Na připravené základy, opatřené shora hydroizolací a ochrannou betonovou mazaninou se nejprve vytyčila poloha budoucích stěn a osadily se ocelové úhelníky. Úhelníky se osazují vždy pouze z jedné strany panelu a ukotví se obvykle nejprve jednou průvlakovou kotvou do podkladu. Úhelníky se osazují minimálně 200 mm od konce panelů, popř. otvorů v panelech.

osazení panelů dekpanel

Foto 2 – Připravené kotevní úhelníky, montáž panelů

Pokládka výškových podpěr

Následně se do budoucí pozice osazované stěny položí výškové podpěry (dřevěné destičky nebo klínky), jejichž výška se kontroluje nivelačním přístrojem. Do trasy budoucího osazení panelu se na podklad nanese výplňová malta. Panel se pomocí hydraulické ruky, kterou může dálkově ovládat strojník, osadí do správné polohy a provizorně se staticky zajistí vzpěrou.

dekpanel osazení
dekpanel osazení
Foto 3, 4 – Průběh osazování a provizorního statického zajištění panelu

Panely se montážně přikotví k ocelovým úhelníkům vruty (pro případnou možnost úpravy jejich polohy) a přebytečná výplňová malta se odebere. Po zatvrdnutí malty se odstraní i distanční destičky a vzniklý prostor se opět vyplní maltou. Provizorní vzpěry lze demontovat vždy po vytvoření stabilního celku z několika sousedních stěn.

Panely se vzájemně spojují vruty. Vzduchotěsné propojení obvodových panelů se zajišťuje přilepením kompresní DEKPANEL pěnové pásky tl. 5 mm. Montážní otvory pro popruhy se po odepnutí panelů z jeřábu zapraví dřevěnými kolíky s tmelem AIRSTOP SPRINT.

Realizace stěn předmětného rodinného domu v systému DEKPANEL trvala prováděcí firmě dva montážní dny. Po provedení obvodového průvlaku v úrovni horní hrany panelů následovala realizace dřevěných střešních vazníků. Stavba je tak „pod střechou“ během několika dní a to bez použití mokrých procesů. Což dále usnadňuje pokračování dalších etap realizace zejména v zimním období.

dekpanel osazení
dekpanel osazení
dekpanel osazení
Foto 5, 6 – Pohled na dokončené stěny dřevostavby v systému DEKPANEL po dvou montážních dnech
Foto 7 – Pohled na dokončenou hrubou stavbu

Realizační firma si jednoduchost montáže velmi pochvalovala. Realizace proběhla v krátkém časovém horizontu, přestože s podobným systémem neměli pracovníci firmy zkušenost. Dle sdělení majitele firmy proběhla realizace dalšího objektu v konstrukčním systému DEKPANEL na jedné ze sousedních parcel.