Orientační ceny stavby rodinných domů SVÉPOMOCÍ

Orientační ceny výstavby, které uvádíme u každého jednotlivého typu rodinného domu, jsou stanoveny na základě obecných stavebních odhadů a jsou pouze orientační.

Konečnou cenu výstavby mohou ovlivnit:

 • specifické požadavky na dům
 • výběr stavebních materiálů a vybavení novostavby
 • místo výstavby rodinného domu (ve velkých městech a příměstských oblastech bývá cena obvykle vyšší)
 • cenová hladina jednotlivých subdodavatelů stavebních prací
 • penzum vlastní práce

Ceny svépomocí vycházejí z všeobecně přibližného odhadu, kdy cena stavby rodinného domu svépomocí tvoří 60 % (u pasivních RD 70 %) z ceny stavby domu "na klíč". U standardního provedení domu se počítá s částkou 7 600 Kč bez DPH za jeden kubický metr obestavěného prostoru. U pasivních rodinných domů se počítá s částkou 8 200 Kč bez DPH za jeden kubický metr obestavěného prostoru.

Do skutečné ceny je dále nutné zakalkulovat:

 • konkrétní materiály, výrobky a technická řešení použitá na stavbě
 • náklady na přípojky inženýrských sítí, oplocení, terénní a sadové úpravy apod.
 • Tyto náklady orientační cena neobsahuje. Orientační ceny jsou uvedeny bez DPH.

Orientační cena realizace nezahrnuje:

 • projekt rodinného domu
 • napojení domu na inženýrské sítě
 • skrývku a uložení ornice
 • individuální podmínky zakládání
 • zpevněné plochy a přístupové komunikace
 • zahradní úpravy a oplocení
 • zařízení staveniště
 • kuchyňskou linku, krb
 • nadstandardní stavební materiály
 • prvky de požadavku stavebníka

Přečtěte si také o orientačních cenách staveb rodinných domů na klíč.