Vyřízení stavebního povolení

Už nemusíte běhat po úřadech. Povolení stavby vyřídíme za Vás!

Ať už jde o stavební povolení, nebo "pouhé" ohlášení stavby, běhání po úřadech může být složité a vyčerpávající. Chceme být při cestě za vlastním bydlením Vaší oporou, a jelikož stavbou a projekty žijeme, víme jak na to. Svěřte nám vyřízení povolení stavby a ušetřený čas můžete věnovat rodině, nebo třeba výběru materiálu na Váš vysněný domov. Služba Vyřízení povolení stavby v sobě kombinuje několik zásadních kroků.

1. krok je tzv. „předinženýring", prostřednictvím kterého prověříme a zajistíme:

 • prověření zda je na daném pozemku možno stavět 
 • projednání stavebního záměru s dotčenými úřady
 • prověření regulativ a možností výstavby pro daný pozemek
 • zajištění podkladů pro projektanta ke zpracování koordinační situace (nezahrnuje geodetické podklady)
 • zjištění úřady požadovaného rozsahu dokumentace a případných doplňkových projektů dle dostupných informací těchto úřadů 
 • zjištění rozsahu potřebných vyjádření, dokladů, souhlasů a stanovisek požadovaných stavebním (nebo jiným) úřadem k příslušnému druhu řízení

2. krok je pak samotné vyřízení povolení stavby, které probíhá po zpracování projektové dokumentace a obsahuje:

 • vyplnění a podaní žádostí nutných k povolení stavby domu
 • obstarání dokladů, vyjádření a závazných stanovisek v rozsahu dle specifikace uvedené v Příkazní smlouvě.
 • zajištění originálu výpisu z katastru (doklad o vlastnictví), snímku pozemkové mapy, seznamu vlastníků sousedních parcel a staveb na nich
 • jednání se správci dotčených inženýrských sítí o napojení domu a pozemku na ně
 • předání ověřeného pare projektové dokumentace od příslušného stavebního úřadu
 • předání povolení stavby
 • předání cedule stavba povolena

KROMĚ POVOLENÍ STAVBY RODINNÉHO DOMU VÁM MŮŽEME ZAJISTIT

 • vyjmutí zastavěné části pozemku ze zemědělského
  půdního fondu (ZPF)
 • povolení čistírny odpadních vod (ČOV)
 • povolení studny
 • povolení tepelného čerpadla (TČ) země-voda (na vzduch-voda nemusí povolení být

 

Konkrétní ceny za zajištění těchto dokumentů vám sdělíme na základě nezávazné cenové kalkulace.