Vyplatí se pasivní dům?

Náklady na realizaci pasivního rodinného domu jsou přibližně o 10 % vyšší než u běžného rodinného domu splňujícího současné legislativní požadavky na průkaz energetické náročnosti budovy.

Při dodržení základních pravidel navrhování, jako jsou například kompaktní tvar budovy nebo správná orientace ke světovým stranám, pokryje většinu vícenákladů na stavbu dotace z programu Nová zelená úsporám. Ta může nyní činit až 585 tis. Kč.

Za podobné peníze je tedy možné si pořídit kvalitnější, zdravější a úspornější bydlení.

Úspora nákladů v porovnání s běžným rodinným domem

V porovnání nákladů na provoz standardního a pasivního rodinného domu průměrné velikosti, bude po deseti letech úspora provozních nákladů činit cca 600 tis. Kč, a to při předpokladu růstu cen energií 10% ročně.

Na trhu s nemovitostmi mají pasivní domy vyšší hodnotu. Z dlouhodobého hlediska se tedy rozhodně vyplatí.

Pokud chcete mít jistotu, rádi Vám zpracujeme ještě před samotným projektováním ekonomicko-energetickou studii.

Co dalšího bychom měli vědět o pasivních domech

Co je to pasivní dům?

Pasivní dům má kompaktní tvar, vzduchotěsnou obálku a vhodně navržené prosklené plochy, jak jejich velikost, tak orientaci ke světovým stranám.

Více informací

Jaké dotace mohu na pasivní dům čerpat?

Dotace na výstavbu rodinného domu činí až 550 000 Kč. Zažádat můžete i o dotaci na projekt ve výši 35 000 Kč.

Více informací

Konstrukční systémy pasivních domů

Jsou navrženy tak, že snižují tepelné ztráty a náklady na vytápění, eliminují tepelné mosty a zajišťuí vzduchotěsnost obálky budovy.

Více informací