Orientační ceny realizace na klíč

Orientační ceny realizací pasivních domů "dodavatelsky na klíč"

Rozpis orientačních cen materiálů a vlastní výstavby, které uvádíme u pasivních domů, jsou vypočteny na základě obecných nákladů na obestavěný prostor. U pasivního, respektive aktivního provedení se počítá s částkou 8 200 Kč (bez DPH) za jeden kubický metr obestavěného prostoru.

Uvedené ceny považujte prosím za ceny orientační. Konečná cena stavby na klíč může být nižší, nebo i vyšší, než uvádíme. Bude záležet na Vašich požadavcích, na výběru stavebních materiálů a vybavení novostavby. Konečnou cenu ovlivní i to, zda půjde o stavbu svépomocí, respektive jaká bude cenová hladina jednotlivých dodavatelů stavebních prací. Na výši ceny má rovněž vliv místo výstavby rodinného domu. Ve velkých městech a příměstských oblastech tato cena bývá obvykle vyšší.

Do skutečné ceny za vlastní rodinný domek je nutné zakalkulovat konkrétní materiály, výrobky a technická řešení použitá ve Vaší stavbě. Vzhledem k tomu, že stavební objekt pro bydlení musí být funkční, je třeba počítat i s náklady na přípojky inženýrských sítí, oplocení, terénní a sadové úpravy apod. Tyto náklady orientační cena neobsahuje. Orientační ceny jsou uvedeny bez DPH.

Orientační cena realizace nezahrnuje

Projekt rodinného domu, napojení domu na inženýrské sítě, skrývku a uložení ornice, individuální podmínky zakládání, zpevnění plochy a přístupové komunikace, zahradní úpravy a oplocení, zařízení staveniště, kuchyňskou linku, krb, nadstandardní stavební materiály a prvky dle požadavku stavebníka.

Rozpis prvků stavby uvažovaný při stanovení orientační ceny

Orientační cena stavby "na klíč" Popis konstrukce
zemní práce, základy, ležatá kanalizace Zateplené základové pasy, deska z betonu, založení stavby na pěnovém skle
izolace proti zemní vlhosti a radonu izolace proti zemní vlhkosti (radonu)
nosné zdivo, příčky bloky Porotherm, resp. YTONG opatřené kontaktním zateplovacím systémem
konstrukce střechy krov dřevěny, ochranný nátěr
střešní krytina pálená krytina TONDACH
stropy keramické, pórobetonové stropy
schodiště železobetonové
střešní okna s nízkoenergetickým trojsklem - VELUX
klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu
vnější omítky tenkovrstvé omítky Weber
vnitřní omítky dvouvrstvé, štukové
okna plastová okna s izolačními trojskly Windek PVC CLIMA STAR 82
izolace tepelná izolace ISOVER
sádrokartonové konstrukce sádrokartony Rigips, parotěsná zábrana
vchodové dveře plastové dveře Windek PVC CLIMA STAR 82
vnitřní dveře foliované, plné do ocelové zárubně
garážová vrata garážová vrata NORMSTAHL
vnitřní obklady keramické glazované obkladačky
dlažby, vnější obklady keramické dlaždice a obkladačky
malby bílá barva
podlahové krytiny vinilové podlahy
zařizovací předměty WC, umyvadlo, vana, pákové baterie
elektroinstalace měděné vodiče, vypínače a zásuvky Hager
hromosvod pozinkované jímače, svody a uzemnění
vodoinstalace, kanalizace plastové rozvody, potrubí z trubek PVC
vytápění a ohřev TUV tepelné čerpadlo vzduch-voda Acond
vytápěcí systém nízkoteplotní podlahové vytápění Acond
řízené větrání rekuperační jednotka Zehnder

Upozornění

Všechna práva autora uvedených architektonických návrhů rodinných domů jsou vyhrazena a chráněna zákonem. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání těchto návrhů zakázáno. Společnost G SERVIS CZ, s.r.o. má vypracovaný systém právní ochrany projektů rodinných domů a jejich architektonických návrhů.