Energetická a ekonomická studie vhodnosti

Máte již představu o podobě Vašeho nového domu, ale nevíte, zda bude vyhovující požadavkům dotace Nová zelená úsporám? Případně chcete poradit s volbou konstrukčního systému a systému vytápění a ohřevu teplé vody? Pro tyto účely zpracováváme energetickou a ekonomickou studii vhodnosti vč. návrhu optimalizací. V rámci této studie Vám navrhneme optimální skladby konstrukcí, vlastnosti oken a vhodné technologie pro splnění všech požadavků kladených na nízkoenergetické a pasivní domy v dotačním programu Nová zelená úsporám. Ve studii také určíme orientační náklady na tyto optimalizace a zjistíme změnu provozních nákladů. Na základě této studie určíme optimální úroveň dotace (dotace od 200 do 500 tis. Kč). Více o době návratnosti investice do pasivního domu se můžete dočíst zde

ENERGETICKÁ A EKONOMICKÁ STUDIE OBSAHUJE

  • návrh skladeb konstrukcí obálky budovy 
  • návrh systému vytápění a ohřevu teplé vody
  • doporučení úpravy geometrie stavby a velikosti oken 
  • určení vícenákladů oproti běžnému energetickému standardu 
  • určení změny provozních náklad
  • výpočet doby návratnosti (s a bez započítáním dotace)
  • doporučení optimální úrovně dotace 

Pokud si u nás objednáte zpracování projektové dokumentace, tak cena energetické studie bude odečtena od ceny projektové dokumentace. Na toto energetické hodnocení lze poté žádat dotaci na zpracování odborného posudku ve výši 35 000 Kč