Konstrukční systémy

Všechny typové domy v katalogu jsou zpracovány 
v šesti různých konstrukčních systémech obvodových stěn

  • tepelněizolační tvárnice
  • sendvičové konstrukce s vnějším kontaktním zateplovacím systémem
  • systém DEKPANEL

ve třech systémech založení domu

  • založení na tvárnicích ze ztraceného bednění

s podsypem Liapor

  • na desce z tepelněizolačního násypu Liapor
  • na desce z extrudovaného polystyrenu

a čtyřech systémech šikmé střešní konstrukce

  • nadkrokevní izolace TOPDEK
  • mezikrokevní zateplení minerální vatou
  • mezikrokevní zateplení minerální vatou, podkrokevní zateplení PIR deskami
  • střecha s masivní nosnou žebrovou konstrukcí

s keramickými vložkami, tepelnou izolací z desek na bázi PIR

ZALOŽENÍ DOMU

Založení na tvárnicích ze ztraceného bednění s podsypem Liapor s tepelnou izolací v konstrukci podlahy.

Tloušťka tepelné izolace v podlaze180 mm

Tloušťka podsypu Liapor250 mm

Součinitel prostupu tepla0,13 [W.m-2.K-1]

Založení na desce z tepelněizolačního násypu Liapor

Tloušťka tepelněizolačního násypu Liapor500 mm

Součinitel prostupu tepla0,13 [W.m-2.K-1]

Založení na desce z extrudovaného polystyrenu

Tloušťka tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu240 mm

Součinitel prostupu tepla0,13 [W.m-2.K-1]

Konstrukční systém č. 1

Obvodové stěny z keramických tvárnic POROTHERM

Jednovrstvé tepelněizolační zdivo z keramických tvárnic vyplněných tepelným izolantem

obvodové stěny z keramických tvárnic PorothermŠířka konstrukce na základové desce 500 mm
Součinitel prostupu tepla 0,14 [W.m-2.K-1]

Konstrukční systém č. 2

Obvodové stěny z pórobetonových tvárnic YTONG

Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu kategorie I.

Obvodové stěny z pórobetonových tvárnic YTONGŠířka konstrukce na základové desce 500 mm
Součinitel prostupu tepla 0,16 [W.m-2.K-1]

Konstrukční systém č. 3

Obvodové stěny z vápenopískových cihel s vnějším kontaktním zateplovacím systémem

Sendvičová konstrukce v sobě skloubí perfektní statické a akumulační schopnosti vápenopískových cihel spolu s vnějším kontaktním zateplovacím systémem.

Obvodové stěny z vápenopískových cihel s vnějším kontaktním zateplovacím systémemŠířka konstrukce na základové desce 175 mm
Tepelná izolace z šedého fasádního polystyrenu tl. 280 mm
Součinitel prostupu tepla 0,11 [W.m-2.K-1]

Konstrukční systém č. 4

Obvodové stěny z keramických tvárnic POROTHErM s vnějším kontaktním zateplovacím systémem

Pro eliminaci tepelných mostů a pro zvýšení užitné plochy rodinného domu je vhodnou variantou použití keramických tvárnic menší tloušťky v kombinaci s kontaktním zateplovacím systémem.

Obvodové stěny z keramických tvárnic POROTHErM s vnějším kontaktním zateplovacím systémemŠířka konstrukce na základové desce 300 mm
Tepelná izolace z šedého fasádního polystyrenu tl. 260 mm
Součinitel prostupu tepla 0,11 [W.m-2.K-1]

Konstrukční systém č. 5

Obvodové stěny z pórobetonových tvárnic YTONG s vnějším kontaktním zateplovacím systémem

Pórobetonová tvárnice YTONG opatřená kontaktním zateplovacím systémem výrazně snižuje výsledný součinitel prostupu tepla obvodové konstrukce.

Obvodové stěny z pórobetonových tvárnic YTONG s vnějším kontaktním zateplovacím systémemŠířka konstrukce na základové desce 250 mm
Tepelná izolace z šedého fasádního polystyrenu tl. 240 mm
Součinitel prostupu tepla 0,11 [W.m-2.K-1]

Konstrukční systém č. 6

Obvodové stěny z masivních dřevěných panelů DEKPANEL s vnějším kontaktním zateplovacím systémem

Ověřený konstrukční systém dřevostaveb z masivních šroubovaných dřevěných panelů DEKPANEL D, které jsou vyráběny v několika konstrukčních variantách podle účelu použití v konstrukci. Základní třívrstvý panel tloušťky 81 mm pro obvodové stěny je opatřen vzduchotěsnicí fólií vloženou pod vnější vrstvu prken.

Obvodové stěny z masivních dřevěných panelů DEKPANEL s vnějším kontaktním zateplovacím systémemŠířka konstrukce na základové desce 81 mm
Tepelná izolace z šedého fasádního polystyrenu tl. 280 mm
Součinitel prostupu tepla 0,11 [W.m-2.K-1]